ברוכים הבאים בארכיון של אום אל פאחם, וואדי עארה
  • חיים חדשים ודגל חדש

  • בית קפה של הכפר

  • מנוחת הלוחמים

  • נשים בהפסקת אוכל

  • נשים בעבודה

  • חגיגה דתית

פורטל לארכיונים של אום אל פאחם, ואד ערה ... ההיסטוריה של תרבות וחברהעיון ולראות התרבות של האזור במהלך היסטוריה כל גילים, בארץ ובכפרים שעצבו את האזור, החיים בכפר והקהילה שבה עובדה שהעושר התרבותי וכלכליים וחברתיים מגוונים ומשתנה בהתאם לזמנים השתנו וההווה